Podelite sa prijateljima...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePin on Pinterest

Pomoćni glagoli

Pomoćni glagoli služe za građenje vremena. Korišćenjem njih i glavnog glagola gradimo različita vremena u nemačkom jeziku.

Pomoćni glagol kao glavni glagol

Osim za građenje vremena, kada imaju funkciju pomoćnog glagola, ovi glagoli mogu biti u rečenici i glavni. U tom slučaju koristimo samo njih u rečenici, odnosno, nema drugog glagola.

Primer:

Ich bin Ivana. (Ja sam Ivana.)
Ich habe einen Bruder. (Ja imam brata.)

Pomoćni glagoli u nemačkom jeziku

U nemačkom jeziku  postoje 3 pomoćna glagola. To su SEIN, HABEN WERDEN.

Prezent pomoćnih glagola

Pomoćni glagoli u nemačkom jeziku su u prezentu nepravilni. To znači da njihovu promenu moramo naučiti napamet. Pomoćne glagole u prezentu menjamo na sledeći način:

Pomocni glagoli u Nemackom

Preterit pomoćnih glagola

U preteritu pomoćni glagoli imaju svoje oblike, koji su takođe nepravilni, pa se i oni uče napamet. Preterit koristimo za izražavanje prošlosti. U preteritu pomoćni glagoli imaju funkciju glavnog glagola. Prvo i treće lice jednine i množine ovih glagola je isto. Menjamo ih na sledeći način:

Pomocni nemacki glagoli

SEIN kao pomoćni glagol

Sein znači „biti“ i u nemačkom se koristi za građenje perfekta i pluskvamperfekta. Glagoli koji perfekt i pluskvamperfekt grade sa sein su NEPRAVILNI GLAGOLI KRETANJA I PROMENE STANJA, kao i neki od izuzetaka poput glagola: bleiben, reisen i passieren (ostati, putovati i desiti se).

Primer:

Was ist passiert? (Šta se desilo?)

HABEN kao pomoćni glagol

Haben znači „imati“ i koristi se takođe za perfekt i pluskvamperfekt. Razlika je u tome što pomoćni glagol haben koristimo za građenje perfekta i pluskvamperfekta kod pravilnih glagola, kao i kod nepravilnih glagola mirovanja.

Primer:

Ich habe einen Brief geschrieben. (Ja sam napisala pismo.)

WERDEN kao pomoćni glagol

Glagol werden koristimo za građenje futura, a značenje ovog glagola je „postati“. Futur gradimo promenom pomoćnog glagola werden i upotrebom infinitiva glavnog glagola na kraju rečenice.

Primer:

Ich werde einen Brief schreiben. (Ja ću napisati pismo.)

Kurs ucenje nemackog jezika Beograd sertifikat

PROČITAJTE JOŠ I:

Učenje nemačkog jezika – osnove

Brzo učenje nemačkog jezika

Saveti za učenje nemačkog jezika

Nemački jezik za početnike

Prezent u nemačkom jeziku

Građenje perfekta u nemačkom jeziku

Nemački jezik za decu

Oktoberfest