Testovi engleskog, nemačkog i ruskog jezika

Testiranje: određivanje nivoa znanja

Prilikom upisa na neki od kurseva stranih jezika u školi stranih jezika Mogi, potrebno je da uradite ulazni test, na osnovu kojeg ćemo utvrditi koji je Vaš trenutni nivo znanja jezika za koji ste se odlučili. Za početne nivoe testiranje nije potrebno.

Testovi za proveru znanja stranih jezika se rade uglavnom pismeno, osim kada su u pitanju viši nivoi. U tom slučaju je neophodno uraditi i usmeni test. Svi testovi su napravljeni sa posebnom pažnjom, i imaju za cilj proveru praktičnog znanja polaznika, a ne poznavanja „teorijskog“ dela jezika, odnosno gramatičkih i drugih pravila koja igraju sporednu ulogu u procesu progovaranja stranih jezika. Testiranje obično traje između 20 i 45 minuta. Nakon toga, na licu mesta kontrolišemo test i dobijamo detaljnu informaciju o nivou znanja polaznika. Sa ovom informacijom, polaznicima možemo dati jasnu sliku o datumu početka grupne ili individualne nastave i terminima u kojima će se nastava stranih jezika održavati.

Određivanje ličnog stila učenja

Pored ovog testa, svi polaznici škole stranih jezika Mogi rade i test za određivanje dominantnog reprezentativnog sistema. Ovaj test podrazumeva otkrivanje načina na koji svaki od polaznika prima i obrađuje informacije, i načina na koji svaki od njih može najlakše da uči. Postoje 3 glavna reprezentativna sistema prisutna kod svih nas: vizuelni, auditivni i kinestetičko-taktilni. Veliki problemi u našem školstvu nastaju upravo zbog generalnog pristupa svim učenicima, i ne osvrtanja na lični stil učenja svakog učenika posebno. Poznavanje ličnog, kao i tuđih reprezentativnih sistema, pomaže nam u boljem razumevanju i sebe i ljudi oko nas, pa samim tim i u komunikaciji i ličnom razvoju.

S obzirom da metoda doktora Lozanova otkriva lični stil učenja svakog polaznika, test koji u školi stranih jezika Mogi radite pre upisa na kurs pomaže da se u napred usmeri pažnja na način na koji Vi lično primarno obrađujete informacije. Doktor Lozanov je u svojoj metodi objedinio sva 3 primarna reprzentativna sistema. Mnoštvo slika, audio materijala, crtanja, bojenja i svih drugih raznolikih aktivnosti, omogućavaju Vam da za kratko vreme otkrijete svoj lični stil učenja i da strani jezik zavolite i progovorite ga s ljubavlju. To je jedan od razloga zbog kojeg se po metodi dr Lozanova strani jezici uče znatno brže i efikasnije.

Tipovi nastave

Škola stranih jezika Mogi je prva škola u Srbiji specijalizovana za individualnu nastavu i rad u malim grupama do 4 polaznika. Za svakog polaznika u grupi se nakon urađenih testova stavlja poseban akcenat na određene segmente nastave u skladu sa rešenjima testova. Za individualne polaznike se programi posebno pakuju i usklađuju sa slobodnim vremenom koje je polazniku na raspolaganju. U oba slučaja cilj je maksimalno iskorišćenje svih potencijala i resursa, kako bi se strani jezik što pre progovorio i stavio u upotrebu.

Škola stranih jezika Mogi je, takođe, i jedina škola u Srbiji koja u svom radu koristi interaktivne Pametne table. Pametne table zahtevaju uključena gotovo sva čula i podjednako su dobre za sve primarne reprezentativne sisteme. Učenje pomoću Pametnih tabli je zabavnije i lakše, a nastava dinamičnija i veselija.

Zakazivanje testa

Ulazna testiranja se rade za sve jezike iz ponude škole stranih jezika Mogi: engleski, ruski, nemački, arapski, kineski, norveški, švedski, francuski, španski, portugalski, italijanski, slovenački, grčki i albanski. Testiranja se obavljaju svakim radnim danom između 9 i 20h, i subotom u periodu od 9 do 14h. Ukoliko želite da odredite Vaš nivo znanja, potrebno je da zakažete testiranje minimum 4 sata ranije. Cena ulaznog testiranja iznosi 10 evra i odbija se od cene kursa.

Za detaljnije informacije o ulaznim testiranjima posetite školu stranih jezika Mogi ili pozovite jedan od naših nastavnih centara.

011 26 88 928
065 26 88 928

info@mogi.co.rs

Sškola stranih jezika Mogi
VAŠ VERNI PRIJATELJ

Prva specijalizovana škola u Srbiji za
individualnu nastavu i rad u malim grupama do 4 polaznika