Podelite sa prijateljima...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePin on Pinterest

Kursevi stranih jezika za studente

Na osnovu istraživanja sprovedenog na fakultetima i višim školama u Srbiji, ustanovljeno je da vrlo mali broj studenata ima aktivno znanje engleskog jezika, a svega nekoliko procenata ima znanje još jednog  stranog jezika. Ukoliko se ima u vidu da je pri zaposlenju u svakoj ozbiljnoj firmi u Srbiji neophodno znanje bar jednog stranog jezika, dolazi se do alarmantnog zaključka da izuzetno mali broj svršenih studenata ispunjava osnovne uslove za kvalitetno zaposlenje.

Kako bismo pomogli studentima da poboljšaju svoje stručne performanse i znanje stranog jezika, pre svega engleskog, organizovali smo specijalizovani kurs za studente, uz popuste od 50% na redovne cene kurseva.

Nastava stranih jezika za studente

Učenje stranih jezika predstavlja najzanimljiviji proces ličnog usavršavanja, koji ne mora trajati dugo ukoliko se učenju pristupi na pravi način. S druge strane, to je poces koji zahteva posvećenost i redovan rad, ali i proces gde se za kratko vreme mogu videti konkretni i veoma podsticajni rezultati.

Veliki broj studenata tokom celog školovanja ne uspeva da otkrije svoj lični stil učenja, te zbog toga često dolazi do pada motivacije, nemogućnosti da se određeni ispiti savladaju, stvaranja odbojnosti prema tim ispitima i fakultetu, i na kraju čak i do napuštanja studija. Lični stil učenja predstavlja savršen način primanja informacija i trajnog pamćenja svega naučenog.

Na kursevima u školi Mogi, akcenat je upravo na otkrivanju ličnog stila učenja i animaciji studenata da se oslobode straha i da bez stresa pristupe učenju stranog jezika. Kroz jasne primere, bez opterećivanja dosadnim i bespotrebnim pravilima, studentima je omogućeno da strani jezik progovore već na početnom nivou i da se vrlo brzo oslobode svih nametnutih pritisaka koje su stekli tokom školovanja.

Učenjem konkretnih stvari i sagledavanjem brzih i jasnih rezultata, studenti će dobiti motivaciju da nastave sa usavršavanjem stranog jezika. Usavršavanjem jednog jezika, stvara se želja za poznavanjem više stranih jezika. Na ovaj način, mogućnosti za napredovanje i uspeh u životu višestruko se umnožavaju.

Nastava stranih jezika za studente u školi Mogi odvija se po metodi nobelovca dr Georgi Lozanova, najuspešnijoj metodi za učenje stranih jezika u svetu.
Start nastave se organizuje početkom i sredinom svakog meseca.
Studenti koji imaju predznanje rade ulazni test, na osnovu kojeg se precizno određuje njihov nivo znanja. Na osnovu rezultata ulaznog testa, studenti se raspoređuju u određene grupe.
Grupe su srednje veličine i sastavljene su od 4 do 6 polaznika.
Tokom kursa, studenti će usavršavati govor i konverzaciju na stranom jeziku, dok će se kompletna gramatika učiti putem mapa uma. Pored kursa stranog jezika, studenti će naučiti i da koriste mape uma, idealan alat za selekciju najvažnijih informacija i trajno pamćenje.
Na kraju svakog kursa, predviđeno je završno testiranje i svi studenti koji su redovno pratili nastavu dobijaju zvanični sertifikat o znanju stranog jezika.

Studenti su u obavezi prilikom upisa da dostave važeću i overenu potvrdu o studiranju, kao i indeks i ličnu kartu na uvid.

Tokom 2017. godine svim studentima poklanjamo popust od 40% na kurseve stranih jezika.

Opšte informacije o kursevima stranih jezika za studente:

 • Jezici u ponudi: engleski, nemački, ruski i francuski
 • Trajanje kursa: 10 nedelja
 • Fond časova: 40 x 45 minuta
 • Nivoi: od A1 do C1
 • Termini nastave: popodnevni i večernji
 • Dinamika nastave: 2 dolaska nedeljno po 90 minuta
 • Broj polaznika: 4 do 6
 • Start nastave: početkom i sredinom svakog meseca
 • Metod rada: Lozanov metod
 • Redovna cena: 299 €
 • Cena sa popustom: 179 €
 • Materijal za rad: 20 €
 • Sertifikat: zvanični sertifikat je besplatan
 • Osnovni uslovi za upis: Studenti ne stariji od 26 godina, overena potvrda sa fakulteta i važeći indeks.

* Nivoi su celoviti i ne dele se na podnivoe. 40 x 45 minuta obuhvata ceo A1, A2, B1, B2 ili C1 nivo.

Za sve dodatne informacije, pozovite jedan od naših nastavnih centara ili nas posetite lično.

Terazije, Kralja Milana 4
011 26 88 928
065 26 88 928
info@mogi.co.rs

Novi Beograd, Bulevar umetnosti 13
011 311 9882
060 440 27 27
novibeograd@mogi.co.rs

Škola stranih jezika Mogi
Vaš verni prijatelj