Učenje stranih jezika za decu Archive

Kursevi stranih jezika za decu

Prednosti učenja stranih jezika od najranijeg uzrasta Danas se na primeru velikog broja uspešnih ljudi lako mogu uvideti prednosti onih koji su kao deca od najranijeg doba učili neki od stranih jezika. Izražene moći komunikacije, liderstva, lakše obrade informacija, kreativnost i upornost, samo su neke od osobina koje čine sastavni deo uspešnih osoba. Kao najvažnija

Motivacija za decu

Kako motivisati decu da uče strane jezike? Motivacija je osnovni pokretač u svakom segmentu života kako kod odraslih tako i kod dece. Odrasli iako su zreli i shvataju ozbiljno ono što rade moraju biti dovoljno motivisani da bi njihov učinak bio pozitivan. Situacija je ista i kod dece, s tim što je jedina razlika u

Zašto deca treba da uče strani jezik?

Osnovni razlozi da deca uče strani jezik? U današnje vreme tečno znanje engleskog jezika je nešto što se podrazumeva. Poželjno je poznavanje još jednog ili više stranih jezika pored engleskog što nam omogućava bolje kvalifikacije prilikom prijavljivanja za posao. Znanje stranih jezika je nešto što nije naša želja ili hobi već nešto bez čega ne

Koje je pravo vreme za početak učenja stranog jezika?

Kada početi sa učenjem stranog jezika Učenje stranog jezika je dugotrajan proces. Ne može se tačno precizirati koliko je vremena potrebno da se strani jezik savlada, ali svakako je jasno da to traje barem nekoliko godina. Proces učenja je kod svakoga individualan i zavisi od mnogo faktora. Motivacija, vreme koje posvećujemo učenju, sluh, talenat za

Školski uzrast

Školski uzrast, kada deca treba da ozbiljno počnu sa učenjem stranog jezika U koliko deca ne krenu sa učenjem stranog jezika u predškolskom uzrastu u školskom će sigurno pošto se već od prvog razreda susreću sa engleskim jezikom u školi. Iako su sa sedam godina još uvek mali i nezreli prvaci sada postaju učenici i

Učenje mora biti zabavno

Učenje jezika za decu mora biti zabavno Svi mi i deca i odrasli želimo da svaki momenat našeg života učinimo zabavnim, naravno koliko je to moguće. Činjenica je da volimo da vreme provodimo u zabavnom okruženju, koji će kod nas izazvati osmeh. Osmeh je jedan od načina na koji izražavamo osećaj sreće, prijatnosti i zadovoljstva

Učenje jezika kroz pesmice

Učenje kroz pesmice – da ili ne? Muzika i ritam je ono što većina ljudi, ali i dece voli. Muzika je nešto što nas pokreće, što u nama budi osećanja, kako pozitivna tako i negativna i kao takva je neizostavni deo našeg života. Slušamo je skoro svaki dan, bilo to u automobilu na puta do

Učenje stranih jezika za decu iz ugla profesora

  Svi profesori, kao i profesori stranih jezika u svom radu imaju ne samo svoju osnovnu ulogu, ulogu profesora već i pedagoga. Svaki rad koji podrazumeva komunikaciju sa različitim tipovima ljudi zahteva poznavanje ne samo sopstvene profesije već i pedagogije. Različitost među profilima ljudi uslovljava sve one čiji rad se sastoji u radu sa ljudima